Tag-arkiv: Lightroom kurs

Stängt för kommentarer

Workshops på hemmaplan

Av Sören Lindqvist

Nu bör­jar änt­li­gen allt ta form när det gäl­ler works­hops på hem­ma­plan. Vi har sökt och för­hand­lat och räk­nat och sökt igen men nu är änt­li­gen det mesta på plats. Vi har ett par saker kvar att för­handla om men inget som berör det vi nu läg­ger ut på vår hem­sida. Vi är väl­digt nöjda […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Workshop Strömstad April 2010

Av Sören Lindqvist

Inte en dag utan skratt! En vecka går fort när man har roligt. Ett stort tack till ett gott gäng som orkade stå ut med oss från tidig mor­gon till sen kväll. Dröj inte för länge med att prak­ti­sera det ni lärde er under vec­kan, för “ring­ros­tig” blir man väl­digt fort. Fun­de­ringar och frå­gor efter […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Ny Workshop, Strömstad April 2010

Av digitalworkflow

Vi star­tar upp en ny works­hop som kom­mer att hål­las på Rasta Strömstad i Nordby Köp­cen­ter. Vi tit­tar på vecka 15 alter­na­tivt vecka 16 med 3 eller 5 dagars works­hop. Lightroom, Pho­tos­hop och Prin­ting är huvud­in­ne­hål­let. Vi kom­mer att ha till­gång till skri­vare så alla får möj­lig­het att få med sig utskrivna kopior hem efter […]

Också taggat , , |