Tag-arkiv: Lightroom kurs

Stängt för kommentarer

Workshops på hemmaplan

Av Sören Lindqvist

Nu bör­jar änt­li­gen allt ta form när det gäl­ler works­hops på hem­ma­plan. Vi har sökt och för­hand­lat och räk­nat och sökt igen men nu är änt­li­gen det mesta på plats. Vi har ett par saker kvar att för­hand­la om men ing­et som berör det vi nu läg­ger ut på vår hem­si­da. Vi är väl­digt nöjda […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Workshop Strömstad April 2010

Av Sören Lindqvist

Inte en dag utan skratt! En vec­ka går fort när man har roligt. Ett stort tack till ett gott gäng som orka­de stå ut med oss från tidig mor­gon till sen kväll. Dröj inte för länge med att prak­ti­se­ra det ni lär­de er under vec­kan, för “ring­ros­tig” blir man väl­digt fort. Fun­de­ring­ar och frå­gor efter […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Ny Workshop, Strömstad April 2010

Av digitalworkflow

Vi star­tar upp en ny works­hop som kom­mer att hål­las på Ras­ta Strömstad i Nord­by Köp­cen­ter. Vi tit­tar på vec­ka 15 alter­na­tivt vec­ka 16 med 3 eller 5 dagars works­hop. Lightroom, Pho­tos­hop och Prin­ting är huvud­in­ne­hål­let. Vi kom­mer att ha till­gång till skri­va­re så alla får möj­lig­het att få med sig utskriv­na kopi­or hem efter […]

Också taggat , , |