Tag-arkiv: Hunneberg

Stängt för kommentarer

I Vårens Tecken

Av Conny Nord

Tra­norna anlände punkt­ligt till Horn­bor­ga­sjön och star­tade våren. Vi var där den 4 april och drygt 14 000 tra­nor fanns vid Tran­dan­sen. Det är fan­tas­tiskt att se så många fåg­lar på en sådan liten yta. Som van­ligt var där foto­gra­fer från hela Europa med dyr tele­op­tik på sina kame­ror. Nu är inte Horn­bor­ga­sjön bara tranor […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Workshops på hemmaplan

Av Sören Lindqvist

Nu bör­jar änt­li­gen allt ta form när det gäl­ler works­hops på hem­ma­plan. Vi har sökt och för­hand­lat och räk­nat och sökt igen men nu är änt­li­gen det mesta på plats. Vi har ett par saker kvar att för­handla om men inget som berör det vi nu läg­ger ut på vår hem­sida. Vi är väl­digt nöjda […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Nygårds Park, Västra Tunhem

Av Sören Lindqvist

Jag är säkert inte ensam om att invänta tiden när vit­sip­porna blom­mar och bok­trä­dens lövsprick­ning är i full gång. Det är som en god vän till mig berät­tade “Våren är som bomull för sjä­len efter en lång mörk vin­ter”. Lju­set är så vik­tigt för alla och man rik­tigt kän­ner hur ener­gin kom­mer till­baka. Lju­set är […]

Också taggat , , |