Tag-arkiv: Printing kurs

Stängt för kommentarer

Workshops på hemmaplan

Av Sören Lindqvist

Nu bör­jar änt­li­gen allt ta form när det gäl­ler works­hops på hem­ma­plan. Vi har sökt och för­hand­lat och räk­nat och sökt igen men nu är änt­li­gen det mesta på plats. Vi har ett par saker kvar att för­hand­la om men ing­et som berör det vi nu läg­ger ut på vår hem­si­da. Vi är väl­digt nöjda […]

Också taggat , , |