Stängt för kommentarer

Workshop Strömstad April 2010

Av Sören Lindqvist

Inte en dag utan skratt! En vec­ka går fort när man har roligt. Ett stort tack till ett gott gäng som orka­de stå ut med oss från tidig mor­gon till sen kväll. Dröj inte för länge med att prak­ti­se­ra det ni lär­de er under vec­kan, för “ring­ros­tig” blir man väl­digt fort. Fun­de­ring­ar och frå­gor efter kur­sen? Då hör ni av er till oss så löser vi det på bäs­ta möj­li­ga sätt.

Nya Workshopsdagar

Vi tit­tar just nu på nya datum där vec­ka 40 är bestämd med val­möj­lig­het för anting­en Vågå eller Strömstad. Vi kom­mer ock­så bör­ja med två dagars works­hop lör­dag och sön­dag med start slu­tet av augusti och in på sep­tem­ber månad. Respek­ti­ve helg kom­mer att hand­la om Lightroom, Pho­tos­hop och en efter­frå­gad Prin­ting works­hop. Works­hop­s­hel­ger­na kom­mer att hål­las på Ber­ga­går­den Hun­ne­berg. Mer infor­ma­tion kom­mer under dagarna.


Taggat ,