Stängt för kommentarer

Workshop Strömstad April 2010

Av Sören Lindqvist

Inte en dag utan skratt! En vecka går fort när man har roligt. Ett stort tack till ett gott gäng som orkade stå ut med oss från tidig mor­gon till sen kväll. Dröj inte för länge med att prak­ti­sera det ni lärde er under vec­kan, för “ring­ros­tig” blir man väl­digt fort. Fun­de­ringar och frå­gor efter kur­sen? Då hör ni av er till oss så löser vi det på bästa möj­liga sätt.

Nya Works­hops­da­gar

Vi tit­tar just nu på nya datum där vecka 40 är bestämd med val­möj­lig­het för antingen Vågå eller Strömstad. Vi kom­mer också börja med två dagars works­hop lör­dag och sön­dag med start slu­tet av augusti och in på sep­tem­ber månad. Respek­tive helg kom­mer att handla om Lightroom, Pho­tos­hop och en efter­frå­gad Prin­ting works­hop. Works­hop­s­hel­gerna kom­mer att hål­las på Ber­ga­går­den Hun­ne­berg. Mer infor­ma­tion kom­mer under dagarna.


Taggat ,