Tag-arkiv: Saint Augustine

Stängt för kommentarer

Saint Augustine, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Saint Augus­ti­ne är den älds­ta sta­den i USA med en befolk­nings­mängd på ca 12 500, med and­ra ord inte stor med ame­ri­kans­ka mått. Sta­den grun­da­des av span­jo­rer 1565 och är upp­kal­lad efter bis­ko­pen Augus­ti­nus från den forn­ti­da sta­den Hip­po Regi­us i Numi­di­en vid Medelhavet. 

Också taggat , , , |
Stängt för kommentarer

Beachwalk on Miami Beach, Florida, USA

Av Sören Lindqvist

Mia­mi Beach är som sagt inte bara en stads­del utan har som det känns en oänd­ligt lång sand­strand. Spen­de­rat de senas­te två dagar­na med att pro­me­ne­ra utef­ter stran­den, totalt när­ma­re sju tim­mar fram och till­ba­ka. Benen är idag möra med ver­kan­de föt­ter, det är inte lätt att tras­ka i tid­vis lös sand där man sjunker […]

Också taggat , , , , |