Tag-arkiv: Hårddiskar

Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska hand­la om färs­ka erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (ear­ly 2008) /​​ 4GB /​​ 500GB.

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fek­ta back­up syste­met finns egent­li­gen inte för det är så oli­ka behov bero­en­de på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­giv­na ama­tö­ren till den mest inbit­na foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­ra­de och kom­pli­ce­ra­de nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­ling­ar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Också taggat , |