Tag-arkiv: Hårddiskar

Stängt för kommentarer

Redo för Hårddiskkraschen?

Av Jan von Steijern

Det ska handla om färska erfa­ren­he­ter från min iMac 24″ modell 8.1 (early 2008) /​​ 4GB /​​ 500GB.

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Backup för bilder med Lightroom

Av Sören Lindqvist

Det per­fekta backup syste­met finns egent­li­gen inte för det är så olika behov bero­ende på vem man pra­tar med. Vi har från den hän­givna ama­tö­ren till den mest inbitna foto­gra­fen och tek­nik­nörd som kanske rent av använ­der avan­ce­rade och kom­pli­ce­rade nät­verk med Raid kon­fi­gu­ra­tio­ner eller speg­lingar etc, men de har säkert bra kon­troll på sitt […]

Också taggat , |