Tag-arkiv: Andalusien

Stängt för kommentarer

Tabernas Andalusien

Av Sören Lindqvist

Änt­li­gen till­gång till inter­net, det har varit lite si och så med den varan tidi­gare. Nu har vi för­flyt­tat oss från Gau­cin till Taber­nas där lägen­he­ten vi hyr har en myc­ket bättre upp­kopp­ling. Med tanke på den korta tid vi varit här känns det som vi fått en ganska bra utdel­ning. Väd­ret har bli­vit fotografiskt […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Det Moriska Arvet

Av Jan von Steijern

Vid påsk del­tog jag i en arran­ge­rad 8 dagars flyg/​​bussresa till Malaga med rund­tur i Anda­lu­sien. Det visade sig vara en väl vald tid att lämna ett kylsla­get och reg­nigt Göte­borg. I Spa­nien möt­tes vi av våren och en dräg­lig dags­tem­pe­ra­tur på 1623 gra­der. På vår rund­tur besök­tes Gra­nada, Cór­doba, Sevilla, Ronda för att nämna […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Palatset Alhambra, Granada Andalusien

Av Sören Lindqvist

Alham­bra bety­der “Den Röda Bor­gen” på ara­biska men även känd som “Juve­len i Moriska Spa­nien” på grund av sin skön­het. Alham­bra är myc­ket gam­mal, bygg­na­tio­nen påbör­ja­des redan år 1238 av sul­ta­nen Muham­mad I al-​​​​Ahman som var upp­hovs­man till Nas­rid dynastin (en dynasti av det mus­limska kung­a­ri­ket). Det upp­skat­tas att upp till 40 000 män­ni­skor levde i […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resa genom Andalusien

Av Sören Lindqvist

Efter 5 dagar med inferno av upp­le­vel­ser i ett anda­lu­siskt land­skap som är svårt att beskriva i ord och bild har vi nu lan­dat med en paus för att smälta alla intryck och kunna gå vidare mot nya mål. Att få njuta av den söta honungs­dof­ten från man­del­trä­dens blom­ning med en “touch” av laven­del. Sittandes […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevilla bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort delta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doñana är en av Euro­pas största våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hörde tidi­gare her­ti­garna av Medina Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doñana är väl­känt för sin […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Kraftverksdamm Embalse de Rules

Av Conny Nord

På vägen mel­lan Motril och Gra­nada lig­ger damm­bygg­na­den “Embalse de Rules”. Dam­men bör­jade byg­gas 2003 och blev klar för några år sen. Vatt­net kom­mer huvud­sak­li­gen från Rio Gua­dal­feo som rin­ner ner från La Apuljarras-​​​​regionen, en dal­gång mel­lan Sierra Nevada och Sierra de la Contra­vi­esa. Snödju­pet är 4 meter uppe på top­parna av Sierra Nevada och när […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… V

Av Conny Nord

Vi är kvar i Motril och väd­ret har bli­vit kal­lare. Vin­den har vri­dit ner till syd­ost och drar upp fuk­tig luft från havet. Mol­nen växer upp över ber­gen på efter­mid­da­garna, så redan på 1000 meters höjd är man inne i dim­man. Uppe på bergsklac­ken Sierra de la Contra­vi­esa gli­der dim­mol­nen sakta över bergsklac­ken från söder och […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… IV

Av Conny Nord

Vi är till­baka i Motril efter jul­fi­rande och snö­skott­ning i Troll­hät­tan. Väd­ret har varit bra med ett hög­tryck som pla­ce­rat sig i södra Spa­nien. Man­del­trä­den har redan bör­jat blomma uppe i ber­gen drygt två vec­kor tidi­gare än nor­malt. Vi har varit uppe i Sierra de la Contra­vi­esa, en bergsklack på 700 till 1200 meters höjd strax […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… III

Av Conny Nord

Utan tve­kan har natur­par­ken Cabo de Gata levt upp med råge, till våra för­vänt­ningar. Cabo de Gata lig­ger som en smal remsa längs syd­ost­kus­ten öster om Alme­ria. Regn­mäng­den är så mini­mal i områ­det att det klas­sas som en öken. Cabo de Gata blev natur­park 1987 och utnämn­des av UNESCO som Biosphere Reserv 1997. Då parken […]

Också taggat , |