Tag-arkiv: Doñana

Stängt för kommentarer

Resebrev från Spanien… VI

Av Conny Nord

Söder om Sevilla bil­dar flo­den Gua­dalqui­vir ett stort delta där söt­vat­ten och salt­vat­ten från Atlan­ten blan­das. Doñana är en av Euro­pas största våt­mar­ker och områ­det täc­ker en yta på 75000 hek­tar av träsk­mar­ker och sand­dy­ner. Områ­det till­hörde tidi­gare her­ti­garna av Medina Sido­nia men sedan 1969 är områ­det skyd­dat som natio­nal­park. Doñana är väl­känt för sin […]

Också taggat , |