Stängt för kommentarer

Vinter på Stora Amundön

Av Jan von Steijern

När jag ett par dagar senaste vec­kan åkt ut till Stora Amun­dön söder om Göte­borg frap­pe­ras jag av den för­vand­ling plat­sen genom­går under vin­tern. Stora Amun­dön är en myc­ket omtyckt bad­plats, dit kara­va­ner av bilar ring­lar sig som­mar­tid. Så här års är det på sin höjd 10 bilar på par­ke­ringen. Det är en lisa för sjä­len att ströva runt här ute i havs­ban­det vin­ter­tid långt ifrån som­ma­rens träng­sel. Foto­gra­fiskt äls­kar jag det vintriga land­ska­pet, då snö och rim­frost dra­pe­rar och stä­dar upp i land­ska­pet och har­mo­nin infin­ner sig.


Vinterbild från Stora Amundön© Foto­graf Jan von Steijern

Vinterbild från Stora Amundön© Foto­graf Jan von Steijern

Vinterbild från Stora Amundön© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,