Tag-arkiv: Gunnebo Slott

Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lyc­ke lig­ger Gun­ne­bo slott. För drygt en vec­ka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ning­ar var det svårt att inte foto­gra­fe­ra. Jag använ­de cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­ne­bo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­vil­la av köp­man­nen Johan Hall den äldre. […]

Taggat |