Tag-arkiv: Gunnebo Slott

Stängt för kommentarer

Gunnebo Slott i Vinterskrud

Av Jan von Steijern

Inte långt från min hemtrakt Möln­lycke lig­ger Gun­nebo slott. För drygt en vecka sedan när rim­fros­ten och snön hade bäd­dat in slot­tet och dess omgiv­ningar var det svårt att inte foto­gra­fera. Jag använde cita­tions­tec­ken för “slott” i rubri­ken. Gun­nebo upp­för­des näm­li­gen i slu­tet av 1700 talet som en som­mar­villa av köp­man­nen Johan Hall den äldre. […]

Taggat |