Författare: Stefan Lindqvist

Stefan LindqvistStefan är född och uppvuxen i Trollhättan och första ljuset såg han en novemberdag 1967. Sedan mitten av 80-talet har SAAB varit hans arbetsplats och inväntar vad som blir i framtiden med fabriken. Utöver arbete, familj och sommarstuga är Stefans stora intresse fiske och fotografi. Första systemkameran blev en Konica som ganska snabbt byttes ut till en Nikon FM2. Nikon märket har han behållit hela tiden men under ett antal år var det Hasselblad och Velvia som gällde. Hösten 1992 fick Stefan chansen att följa med sin bror Sören på en rundresa i Kalifornien där de besökte bland annat Death Valley och Yosemite, Stefan fick även träffa och lära känna John Sexton… en resa han ofta tänker tillbaka på.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sit­ta ner fram­för en spra­kan­de eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det var­ma lju­set fly­ger tan­kar­na på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­sö­ka åter­speg­la des­sa tan­kar i en bild som jag vill dela med […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått för­bi den­na arbets­plats ett antal gång­er och sett hur mor­go­nens förs­ta sol­strå­lar som sak­ta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lil­la extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kun­de se metall­räl­sen bätt­re i gol­vet som nu glim­man­de som […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Julstämning Måla med Ljus

Av Stefan Lindqvist

Efter någ­ra fam­lan­de tim­mar i mörk­ret med för­kla­ring­ar till övri­ga i famil­jen om vad som för­si­gick (knäpp­gök fick man som svar) så hit­ta­de jag änt­li­gen bra vinklar för belys­ning av både vin­flas­ka och glas. Bil­den är expo­ne­rad med hjälp av en liten hand­hål­len fick­lam­pa som enda ljus­käl­la. Eftersom en fick­lam­pa har ett gans­ka svagt ljussken […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Ramsvikslandet Bohuslän

Av Stefan Lindqvist

April­kväl­len nal­kas och vin­den bör­jar att läg­ga sig, lju­det av havets vågor som rul­lar in över dom nu allt mera röd­fär­ga­de bergs­klip­por­na blir som musik blan­dat med fisk­må­sar­nas skrän och skratt. Lite läng­re bort i viken står en flug­fis­ka­re med sitt flug­spö och för­sö­ker att lura upp någon skygg havs­ö­ring (även kal­lad Havets Sil­ver). Jag […]

Taggat , |
Stängt för kommentarer

Timmerviken Vänersborg

Av Stefan Lindqvist

Påpass­lig mås­te man vara när som­mar­kväl­lar avlö­ser varand­ra med blåst och regn för att till slut går över till en mer sti­mu­le­ran­de väder­lek. Vack­ra moln på him­la­val­vet och för­hopp­nings­vis ing­en tidig skörd av Axen. Tiden läm­nar dagen för kväll där solen vand­rar mot hori­son­ten och begå­var oss med guld­skim­mer över skog och mark. En varm […]

Taggat , |