Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått förbi denna arbets­plats ett antal gånger och sett hur mor­go­nens första sol­strå­lar som sakta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lilla extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kunde se metall­räl­sen bättre i gol­vet som nu glim­mande som sil­ver i ett tidigt morgonljus.

Gick först runt med mobi­len under några tidiga morg­nar och för­sökte hitta rätt vin­kel och bästa tid­punk­ten för foto­gra­fe­ring. Med hjälp av en stege kunde jag komma upp till­räck­ligt i höjd och ett par stora rost­fria plå­tar fick till­föra lite extra ljus till det dunkla verk­stads­gol­vet, nu änt­li­gen satt bil­den där.

Jag visste att det fanns något där som till­tala mig men det tog sin tid att hitta rätt.

Detaljer i verkstadsgolv © Fotograf Stefan Lindqvist© Foto­graf Ste­fan Lindqvist

Kamera och Bild­data
Kamera Nikon D3
Optik Nik­kor AF-​​S 24702.8

Taggat