Stängt för kommentarer

Blicken framför allt

Av Stefan Lindqvist

Jag har gått för­bi den­na arbets­plats ett antal gång­er och sett hur mor­go­nens förs­ta sol­strå­lar som sak­ta gli­der över verk­stads­gol­vet som likt strål­kas­tar­ljus men inte rik­tigt sett det där lil­la extra i ögonvrån. Någon har flyt­tat undan och stä­dat upp lite under går­da­gen och man kun­de se metall­räl­sen bätt­re i gol­vet som nu glim­man­de som sil­ver i ett tidigt morgonljus.

Gick först runt med mobi­len under någ­ra tidi­ga morg­nar och för­sök­te hit­ta rätt vin­kel och bäs­ta tid­punk­ten för foto­gra­fe­ring. Med hjälp av en ste­ge kun­de jag kom­ma upp till­räck­ligt i höjd och ett par sto­ra rost­fria plå­tar fick till­fö­ra lite extra ljus till det dunk­la verk­stads­gol­vet, nu änt­li­gen satt bil­den där.

Jag viss­te att det fanns något där som till­ta­la mig men det tog sin tid att hit­ta rätt.

Detaljer i verkstadsgolv © Fotograf Stefan Lindqvist

© Foto­graf Ste­fan Lindqvist

Kame­ra och Bilddata
Kame­ra Nikon D3
Optik Nik­kor AF‑S 2470 f 2.8

Taggat