Stängt för kommentarer

Fem fotografer i Australien

Av Sören Lindqvist

Fem foto­gra­fer varav en med Canon 5D Mk II i film­lä­ge visar hur det kan gå till när man foto­gra­fe­rar i Austra­li­ens syd­väst­ra regi­o­ner. En annorlun­da “doku­men­tär” om deras resa på den­na fan­tas­tis­ka kon­ti­nent!
Mer infor­ma­tion om de fem foto­gra­fer­na hit­tar du här nd5​.com​.au


Taggat ,