Stängt för kommentarer

Julstämning Måla med Ljus

Av Stefan Lindqvist

Efter några fam­lande tim­mar i mörk­ret med för­kla­ringar till övriga i famil­jen om vad som för­si­gick (knäpp­gök fick man som svar) så hit­tade jag änt­li­gen bra vinklar för belys­ning av både vin­flaska och glas. Bil­den är expo­ne­rad med hjälp av en liten hand­hål­len fick­lampa som enda ljus­källa. Eftersom en fick­lampa har ett ganska svagt ljus­sken krävs det längre expo­ne­rings­ti­der, 30 sekun­der var mitt val för denna upp­sätt­ning. Ett sta­tiv under­lät­tar givet­vis för kame­ran måste vara still under hela expo­ne­ringen. Där­ef­ter var det bara att välja de bästa expo­ne­ring­arna. Just denna bild är sam­man­sla­gen av 4 expo­ne­ringar. Det är inte HDR det är frå­gan om utan man “byg­ger” ihop bil­den med hjälp av delar från flera expo­ne­ringar. Till hjälp använ­des Pho­tos­hop med lager och lager­mas­ker för att få fram en fär­dig bild.

copyright © Fotograf Stefan Lindqvist

Kamera och Bild­data
Kamera: Nikon D3
Optik: AF-​​S Nik­kor 24-​​70mm ƒ2,8G ED
Slutar­tid: 30 sekun­der
Blän­dare: ƒ6,7
Bränn­vidd: 31mm

Taggat ,