Stängt för kommentarer

Julstämning Måla med Ljus

Av Stefan Lindqvist

Efter någ­ra fam­lan­de tim­mar i mörk­ret med för­kla­ring­ar till övri­ga i famil­jen om vad som för­si­gick (knäpp­gök fick man som svar) så hit­ta­de jag änt­li­gen bra vinklar för belys­ning av både vin­flas­ka och glas. Bil­den är expo­ne­rad med hjälp av en liten hand­hål­len fick­lam­pa som enda ljus­käl­la. Eftersom en fick­lam­pa har ett gans­ka svagt ljus­sken krävs det läng­re expo­ne­rings­ti­der, 30 sekun­der var mitt val för den­na upp­sätt­ning. Ett sta­tiv under­lät­tar givet­vis för kame­ran mås­te vara still under hela expo­ne­ring­en. Där­ef­ter var det bara att väl­ja de bäs­ta expo­ne­ring­ar­na. Just den­na bild är sam­man­sla­gen av 4 expo­ne­ring­ar. Det är inte HDR det är frå­gan om utan man “byg­ger” ihop bil­den med hjälp av delar från fle­ra expo­ne­ring­ar. Till hjälp använ­des Pho­tos­hop med lager och lager­mas­ker för att få fram en fär­dig bild.

copyright © Fotograf Stefan Lindqvist

Kame­ra och Bilddata
Kame­ra: Nikon D3
Optik: AF‑S Nik­kor 2470mm ƒ2,8G ED
Slutar­tid: 30 sekunder
Blän­da­re: ƒ6,7
Bränn­vidd: 31mm

Taggat ,