Tag-arkiv: Stilleben

Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sit­ta ner fram­för en spra­kan­de eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det var­ma lju­set fly­ger tan­kar­na på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­sö­ka åter­speg­la des­sa tan­kar i en bild som jag vill dela med […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Julstämning Måla med Ljus

Av Stefan Lindqvist

Efter någ­ra fam­lan­de tim­mar i mörk­ret med för­kla­ring­ar till övri­ga i famil­jen om vad som för­si­gick (knäpp­gök fick man som svar) så hit­ta­de jag änt­li­gen bra vinklar för belys­ning av både vin­flas­ka och glas. Bil­den är expo­ne­rad med hjälp av en liten hand­hål­len fick­lam­pa som enda ljus­käl­la. Eftersom en fick­lam­pa har ett gans­ka svagt ljussken […]

Också taggat |