Tag-arkiv: Stilleben

Stängt för kommentarer

Fotografi måla med ljus

Av Stefan Lindqvist

Nu under hös­ten när duggreg­nen fal­ler tätt och snål­blås­ten viner runt hus­knu­ten är det skönt att få sitta ner fram­för en spra­kande eld i en öppen spis. Under eld­flam­mor­nas dans i det varma lju­set fly­ger tan­karna på lax­fis­kets alla hem­lig­he­ter och myter. Vill för­söka åter­spegla dessa tan­kar i en bild som jag vill dela med […]

Taggat |
Stängt för kommentarer

Julstämning Måla med Ljus

Av Stefan Lindqvist

Efter några fam­lande tim­mar i mörk­ret med för­kla­ringar till övriga i famil­jen om vad som för­si­gick (knäpp­gök fick man som svar) så hit­tade jag änt­li­gen bra vinklar för belys­ning av både vin­flaska och glas. Bil­den är expo­ne­rad med hjälp av en liten hand­hål­len fick­lampa som enda ljus­källa. Eftersom en fick­lampa har ett ganska svagt ljussken […]

Också taggat |