Tag-arkiv: Lofoten

Stängt för kommentarer

Lofoten, Norge

Av Jan von Steijern

Det finns tro­li­gen få plat­ser, där fjäll, hav och him­mel möts i en så vac­ker sym­bi­os, som på Lofo­ten i Nor­ge. Jag har haft för­må­nen, att få besö­ka det­ta guda­be­nå­da­de land­skap vid ett fler­tal till­fäl­len under oli­ka års­ti­der. Mina två senas­te besök var under vin­tern 2007 och 2009. Även om Lofo­ten har något att erbjuda […]

Också taggat , , |