Tag-arkiv: Bertil Björk

Stängt för kommentarer

Galleri Vox, Halden Norge

Av Sören Lindqvist

Näs­tan två tim­mars res­färd från Troll­hät­tan lig­ger Hal­den och Gal­leri Vox som var lör­da­gens utflykts­mål. Vi skulle näm­li­gen beskåda “Image Eyes” en foto­gra­fisk utställ­ning av Ber­til Björk och Lar­se­ric Fjell­man, två foto­gra­fer och goda vän­ner som ofta stäl­ler ut till­sam­mans. Utställ­ningen Image Eyes var öppen bara under en kort period, från 10 till 25 juli.

Också taggat , , |