Tag-arkiv: Bretagne

Stängt för kommentarer

Bretagne — tidvatten och fyrar

Av Björn Carlsson

Vin­den pis­kar reg­net mot föns­terru­tor­na. Det mörk­nar allt mer. I dunk­let där­u­te kan jag ana havet och vågor­na som slår in mot land. Havet känns nära nu. Det är hög­vat­ten. Med jäm­na mel­lan­rum lyses våg­top­par­na upp när ske­net från öns fyr sve­per över land­ska­pet. Jag är längst väs­terut i Bre­tag­ne och bor på ön Île […]

Också taggat |