Författare: Björn Carlsson

Björn CarlssonBjörn arbetar som frilans med grafisk design, reklam och foto. Han är bosatt i Masthugget i Göteborg. Född 1947. Björn köpte sin första systemkamera när han var i tonåren och har fotograferat sedan dess. Det har förvånat han själv att intresset för foto inte har mattats. Under en period var fotograferandet kanske lite svalare, men på hans första fjällvandring upptäcktes “naturen”, som för Björn blev ett nytt och oändligt motivområde. Ett tag betraktade han sig själv som enbart fågelfotograf. När Björn skaffade mellanformat förändrades hans sätt att fotografera. Då sökte han sig till fina naturområden och väntade på det rätta ljuset. Det blev mycket landskap tagna med stativ. Ett lugnare och mer “genomtänkt” fotograferande.

Inlägg av denna författare

Stängt för kommentarer

Paris

Av Björn Carlsson

När jag besö­ker stor­stä­der bru­kar jag vid dagens slut ofta kon­sta­te­ra att jag vand­rat minst en mil, ibland det dubb­la. Det är ett till­ta­lan­de och lång­samt sätt att “utfors­ka” en stad. Ofta fun­de­rar jag då på hur bygg­na­der kom­mit till och var­för. Här är någ­ra av mina små upp­täck­ter från Paris.

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Sevärt från Baskien i Spanien

Av Björn Carlsson

Bil­bao är bevi­set för att man inte ska sat­sa halv­hjär­tat. Vill man ska­pa arki­tek­tur och form­giv­ning som får besö­ka­ren att ta omvä­gar kan man inte all­tid göra som vi i Sve­ri­ge: byg­ga lite lagom dis­kret och funk­tio­nellt, och låta allt nytt smäl­ta in i den omgi­van­de mil­jön. Bil­bao är en gam­mal indu­stristad i nor­ra Spanien […]

Taggat , , |
Stängt för kommentarer

Bretagne — tidvatten och fyrar

Av Björn Carlsson

Vin­den pis­kar reg­net mot föns­terru­tor­na. Det mörk­nar allt mer. I dunk­let där­u­te kan jag ana havet och vågor­na som slår in mot land. Havet känns nära nu. Det är hög­vat­ten. Med jäm­na mel­lan­rum lyses våg­top­par­na upp när ske­net från öns fyr sve­per över land­ska­pet. Jag är längst väs­terut i Bre­tag­ne och bor på ön Île […]

Taggat , |