Tag-arkiv: Baskien

Stängt för kommentarer

Sevärt från Baskien i Spanien

Av Björn Carlsson

Bil­bao är bevi­set för att man inte ska sat­sa halv­hjär­tat. Vill man ska­pa arki­tek­tur och form­giv­ning som får besö­ka­ren att ta omvä­gar kan man inte all­tid göra som vi i Sve­ri­ge: byg­ga lite lagom dis­kret och funk­tio­nellt, och låta allt nytt smäl­ta in i den omgi­van­de mil­jön. Bil­bao är en gam­mal indu­stristad i nor­ra Spanien […]

Också taggat , |