Tag-arkiv: Color

Stängt för kommentarer

Färgblindhet och en Personlighetstest

Av Sören Lindqvist

En intres­sant test man kan göra är att gå in på x-rite’s hem­sida och göra nedan­stå­ende färg­test. Den har fun­nits en längre tid på nätet, jag ville testa igen för att se om mitt färgse­ende hade änd­rats. Vis­ser­li­gen inte helt rätt­vi­sande eftersom din bild­skärm kan styra resul­ta­tet, men jag har hört per­so­ner som tes­tat på […]

Också taggat , , |