Tag-arkiv: Firefox

Stängt för kommentarer

Färghantering med webbläsare

Av Sören Lindqvist

Du är foto­graf eller bara intres­se­rad av att se bil­der på inter­net. Du vill få en bra upp­le­vel­se, kän­ner för kva­li­tet där fär­ger ska vara så bra som möj­ligt även i en webb­lä­sa­re. Fler och fler bild­skär­mar kom­mer ut på mark­na­den med en färgrymd som näst intill kla­rar Ado­be RGB98 där en del bild­skär­mar till […]

Också taggat , , |