Tag-arkiv: Hemsida

Stängt för kommentarer

Datorn en riktig Tidstjuv

Av Jan von Steijern

När jag pen­sio­ne­ra­de mig var jag fast beslu­ten, att jag inte skul­le ha någon dator hem­ma, eftersom jag anser den vara sam­häl­lets störs­ta tids­tjuv. Jag lyc­ka­des stå emot i 8 år, men för två år sedan, föll jag till föga för kom­pi­sar­nas tryck samt mitt eget foto­in­tres­se och skaf­fa­de en dator. Tänk att det kunde […]

Också taggat |