Tag-arkiv: Really Right Stuff

Stängt för kommentarer

Riktig Kulled för Kameran

Av Jan von Steijern

En stän­dig fråga bland oss natur­fo­to­gra­fer är vil­ken kul­led och vil­ket sta­tiv, som är bäst. Att ge mig in på detta spörs­mål tän­ker jag inte göra, eftersom det är en fråga om använd­nings­än­da­mål, kamera­vikt, sta­bi­li­tet och inte minst hur myc­ket jag är beredd att bära med mig. Jag vill där­e­mot infor­mera om en ny kulled, […]

Också taggat |