Tag-arkiv: Really Right Stuff

Stängt för kommentarer

Riktig Kulled för Kameran

Av Jan von Steijern

En stän­dig frå­ga bland oss natur­fo­to­gra­fer är vil­ken kul­led och vil­ket sta­tiv, som är bäst. Att ge mig in på det­ta spörs­mål tän­ker jag inte göra, eftersom det är en frå­ga om använd­nings­än­da­mål, kamera­vikt, sta­bi­li­tet och inte minst hur myc­ket jag är beredd att bära med mig. Jag vill där­e­mot infor­me­ra om en ny kulled, […]

Också taggat |