Tag-arkiv: DNG

Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många olika sätt — vari­an­ter att arbeta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­mande artik­lar är ett arbets­flöde som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att börja med att orga­ni­sera fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Också taggat , , |