Tag-arkiv: RAW

Stängt för kommentarer

Lightroom Importera bilder från minneskort

Av Conny Nord

Det finns många oli­ka sätt — vari­an­ter att arbe­ta i Lightroom, det jag kom­mer att gå ige­nom i kom­man­de artik­lar är ett arbets­flö­de som fun­ge­rar bra för mig. Vi kom­mer att bör­ja med att orga­ni­se­ra fil­han­te­ring i datorn. Hur import av bil­der från min­neskort går till och hur man impor­te­rar bil­der till Lightroom som redan […]

Också taggat , , |