Tag-arkiv: Marocko

Stängt för kommentarer

Mellan öken och ocean

Av Conny Nord

Marocko är ett fan­tas­tiskt land för foto­gra­fer. Denna gång reste jag runt i södra Marocko i över 2 måna­der till­sam­mans med min fru Rose–Marie. Till ytan är Marocko lika stort som Sve­rige med en befolk­ning på 35 mil­jo­ner varav en fjär­de­del är ber­ber. Kung Has­san II, nuva­rande kung Moham­med VI:s far, bru­kade beskriva sitt tra­di­tions­bundna men […]

Också taggat , , |