Tag-arkiv: Sahara

Stängt för kommentarer

Mellan öken och ocean

Av Conny Nord

Maroc­ko är ett fan­tas­tiskt land för foto­gra­fer. Den­na gång res­te jag runt i söd­ra Maroc­ko i över 2 måna­der till­sam­mans med min fru Rose–Marie. Till ytan är Maroc­ko lika stort som Sve­ri­ge med en befolk­ning på 35 mil­jo­ner varav en fjär­de­del är ber­ber. Kung Has­san II, nuva­ran­de kung Moham­med VI:s far, bru­ka­de beskri­va sitt traditionsbundna […]

Också taggat , , |