Tag-arkiv: Mediaval

Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­vare som de senaste model­lerna från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bättre när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­vara. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan varje skri­vare är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro serien” av skri­vare). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Också taggat , , |