Tag-arkiv: Mediaval

Stängt för kommentarer

Profiler för din Skrivare

Av Sören Lindqvist
Färgkartan skrivs ut i två exemplar

Nya skri­va­re som de senas­te model­ler­na från Epson, HP och Canon har bli­vit allt bätt­re när det gäl­ler bläck, kalibre­ring och mjuk­va­ra. De har nu en myc­ket jämn kva­li­tet vid pro­duk­tions­lin­jen där vari­a­tio­nen mel­lan var­je skri­va­re är väl­digt liten (spe­ci­ellt när det gäl­ler ”pro seri­en” av skri­va­re). Där­för rekom­men­de­rar man de pro­fi­ler som redan finns […]

Också taggat , , |