Tag-arkiv: Montserrat

Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­dade ber­get är Bar­ce­lo­nas heliga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tiska och branta och uppe på en av bergs­si­dorna lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jämna mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.      

Också taggat |