Stängt för kommentarer

Montserrat i Katalonien, Spanien

Av Conny Nord

Montser­rat det såg­tan­dade ber­get är Bar­ce­lo­nas heliga berg och lig­ger drygt 50 km in i lan­det. Ber­gen är väl­digt dra­ma­tiska och branta och uppe på en av bergs­si­dorna lig­ger ett stort klos­ter “Mone­stir de Montser­rat”. Klost­ret har fun­nits sen 1025 men har för­störts med jämna mel­lan­rum bland annat av Napo­le­ons trup­per på 1800–talet.

  Bergsmassivet Montserrat i Katalonien © Conny Nord   Bergsmassivet Montserrat i Katalonien © Conny Nord  

Svarta Jung­frun

Det bor ett 80-​​tal mun­kar i klost­ret och mas­sor av pil­gri­mer kom­mer dit varje år för att se den Svarta Jung­frun La More­neta som finns inne i klos­ter­kyr­kan. Sta­tyn av den Svarta Jung­frun kom till Spa­nien cirka 100 AC. Senare göm­des sta­tyn för Morerna i en grotta, som idag är helig. Först i slu­tet av 800–talet upp­täck­tes sta­tyn igen av fåra­her­dar. De hörde musik och såg ett ljus inne i grot­tan vil­ket ledde dem till sta­tyn. Plat­sen har stor bety­delse inte bara för pil­gri­mer utan också som ett fäste för den Kata­lanska kul­tu­ren och språ­ket. Under Franco för­bjöds kata­lans­kan som språk och klost­ret var under den här tiden en bas­tion för Kata­lansk natio­na­lism och fred­ligt mot­stånd. Från klost­ret går en kugg­stångs­bana upp till top­pen av ber­get. Här­i­från finns det många väl utmärkta vand­rings­le­der in i natur­par­ken. Hela bergs­mas­si­vet är näm­li­gen ett natur­skydds­om­råde sedan år 1987.

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Montserrat Katalonien Spanien © Conny Nord© Foto­graf Conny Nord

Taggat ,