Tag-arkiv: Typsnitt

Stängt för kommentarer

Vilken webbläsare använder du?

Av Sören Lindqvist

Jag för­står webb­de­sig­ners fru­stra­tion över de oli­ka webb­lä­sar­na och hur de ren­de­rar text och bild oli­ka. Inter­net Explo­rer har ald­rig rik­tigt varit favo­ri­ten hos desig­ners och det finns myc­ket att läsa om det på oli­ka dis­kus­sions­si­dor. Trots det så har de fles­ta använ­da­re just Inter­net Explo­rer, är det mest för att “det kom­mer med i […]

Också taggat , |