Tag-arkiv: Utskrifter

Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skri­va ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enkla­re jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är någ­ra inställ­ning­ar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man väl­ja mel­lan tre fas­ta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Naturligtvis […]

Också taggat |