Tag-arkiv: Utskrifter

Stängt för kommentarer

Utskriftsinställningar i Lightroom

Av Conny Nord

Att skriva ut med Lightroom har gjort livet myc­ket enklare jäm­fört med Pho­tos­hop och många går via Lightroom istäl­let för Pho­tos­hop vid utskrift. Men det är några inställ­ningar som behö­ver göras innan bil­den kan skri­vas ut. När det gäl­ler skär­pan kan man välja mel­lan tre fasta steg på hur myc­ket som behövs vid utskrift. Naturligtvis […]

Också taggat |