Tag-arkiv: Bildspel

Stängt för kommentarer

Julstaden Göteborg

Av Jan von Steijern

Under novem­ber månad och decem­ber arran­ge­ras Jul­sta­den Göte­borg som inne­bär mil­jon­tals med jul­ljus från det vac­kert upp­lys­ta Lise­berg via Götap­lat­sen och Ave­ny­strå­ket ända ner till Lil­la Bom­men vid Göta älv. Ett tre kilo­me­ter långt ljus­stråk genom sta´n med hund­ra­tals ljus­sat­ta hus­fa­sa­der, sta­ty­er, träd, bro­ar och torg. Jul­sta­den Göte­borg star­ta­de den 12 novem­ber med Jul på […]

Också taggat , , |