Tag-arkiv: Jul

Stängt för kommentarer

Julstaden Göteborg

Av Jan von Steijern

Under novem­ber månad och decem­ber arran­ge­ras Jul­sta­den Göte­borg som inne­bär mil­jon­tals med jul­ljus från det vac­kert upp­lysta Lise­berg via Götap­lat­sen och Ave­ny­strå­ket ända ner till Lilla Bom­men vid Göta älv. Ett tre kilo­me­ter långt ljus­stråk genom sta´n med hund­ra­tals ljus­satta hus­fa­sa­der, sta­tyer, träd, broar och torg. Jul­sta­den Göte­borg star­tade den 12 novem­ber med Jul på […]

Också taggat , , |