Stängt för kommentarer

Julstaden Göteborg

Av Jan von Steijern

Under novem­ber månad och decem­ber arran­ge­ras Jul­sta­den Göte­borg som inne­bär mil­jon­tals med jul­ljus från det vac­kert upp­lysta Lise­berg via Götap­lat­sen och Ave­ny­strå­ket ända ner till Lilla Bom­men vid Göta älv. Ett tre kilo­me­ter långt ljus­stråk genom sta´n med hund­ra­tals ljus­satta hus­fa­sa­der, sta­tyer, träd, broar och torg. Jul­sta­den Göte­borg star­tade den 12 novem­ber med Jul på Lise­berg, som pågår t.o.m. den 23 december.

Bild­spel på Konst­mu­se­ets fasad

Den 10:e decem­ber pre­miär­vi­sa­des årets Jul­bild­spel på Konst­mu­se­ets fasad sam­ti­digt som sta­dens spek­ta­ku­lära jul­be­lys­ning tän­des upp. Denna kom­mer att vara tänd på kväl­larna fram till Nyårsaf­ton. Jag har två kväl­lar tagit med mig min Canon G11:a och ett lätt sta­tiv för att för­e­viga lite av denna julstämning.

Det här är mitt sista inlägg för i år, var­för jag vill passa på att önska en
GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.

Bildspel på Konstmuseets fasad© Foto­graf Jan von Steijern

Bildspel på Konstmuseets fasad© Foto­graf Jan von Steijern

Bildspel på Konstmuseets fasad© Foto­graf Jan von Steijern

Liseberg Julen 2010© Foto­graf Jan von Steijern

Liseberg Julen 2010© Foto­graf Jan von Steijern

Taggat , , ,