Tag-arkiv: Charles Cramer

Stängt för kommentarer

Charles Cramer Landskapsfotograf

Av Sören Lindqvist

En av många duk­ti­ga land­skaps­fo­to­gra­fer i USA är Char­les Cra­mer. Han är erkänt duk­tig i Fine Art Print Making och var bland annat en av de främs­ta när det gäl­ler dye trans­fer, en myc­ket krä­van­de tek­nik som har för­svun­nit idag på grund av mate­ri­al­brist sedan Kodak slu­ta­de till­ver­ka pro­duk­ten. Char­les Cra­mer har pre­cis som Ansel […]

Taggat |