Tag-arkiv: Fotograf

Stängt för kommentarer

Fotografen Jan Grahn 80 år

Av Sören Lindqvist

Tiden går fort och det har nu gått en vec­ka sedan Jan Grahn fyll­de 80 år. Innan födel­se­da­gen annon­se­ra­de Jan att all upp­vakt­ning undan­be­des, men ett gäng vän­ner hade redan bestämt att upp­vakt­ning skul­le ske under alla omstän­dig­he­ter och helst som en över­rask­ning utan för­var­ning. Tack vare sonen Peter lyc­ka­des vi pla­ne­ra in en datum […]

Också taggat |