Tag-arkiv: Jan Grahn

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kame­ra och pen­sel Ett vår­tec­ken bor­ta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nel­la ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ning­en sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställ­de ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ning­en har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnä­ra och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­a­ri 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­stäl­la utställ­ning­en har varit inte minst […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Fotografen Jan Grahn 80 år

Av Sören Lindqvist

Tiden går fort och det har nu gått en vec­ka sedan Jan Grahn fyll­de 80 år. Innan födel­se­da­gen annon­se­ra­de Jan att all upp­vakt­ning undan­be­des, men ett gäng vän­ner hade redan bestämt att upp­vakt­ning skul­le ske under alla omstän­dig­he­ter och helst som en över­rask­ning utan för­var­ning. Tack vare sonen Peter lyc­ka­des vi pla­ne­ra in en datum […]

Också taggat |