Tag-arkiv: Jan Grahn

Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kamera och pen­sel Ett vår­tec­ken borta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nella ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ningen sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett […]

Också taggat , |
Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställde ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ningen har fått nam­net “FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnära och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­ari 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­ställa utställ­ningen har varit inte minst […]

Också taggat |
Stängt för kommentarer

Fotografen Jan Grahn 80 år

Av Sören Lindqvist

Tiden går fort och det har nu gått en vecka sedan Jan Grahn fyllde 80 år. Innan födel­se­da­gen annon­se­rade Jan att all upp­vakt­ning undan­be­des, men ett gäng vän­ner hade redan bestämt att upp­vakt­ning skulle ske under alla omstän­dig­he­ter och helst som en över­rask­ning utan för­var­ning. Tack vare sonen Peter lyc­ka­des vi pla­nera in en datum […]

Också taggat |