Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställ­de ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ning­en har fått nam­net FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnä­ra och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­a­ri 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­stäl­la utställ­ning­en har varit inte minst tidskrä­van­de och som de fles­ta vet går Jan Grahn grund­ligt till väga. Näm­nas kan att grup­per är väl­kom­na att boka tid med Jan för en mera infor­ma­tiv och per­son­lig genom­gång av utställningen.

Bil­der nedan har län­kin­for­ma­tion till pdf filer som kan lad­das hem.

[down­lo­ad id=“7” Format=“7”] [down­lo­ad id=“6” Format=“6”]

Konsthallens öppettider

Fre­da­gar stängt.
Lör­dag 11−−14, söndag—måndag 1216, tisdag—onsdag 12−−19, tors­dag 12−−18.
JUL o NYÅR stängt 24−−26, 31 decem­ber samt 1−−2, 6 januari.
Övri­ga dagar säk­rast 12−−15 eller se www⋅periferi⋅nu

Taggat ,