Stängt för kommentarer

Jubileumsutställning med Jan Grahn

Av Sören Lindqvist

Det var fem­ton år sedan Jan Grahn senast ställde ut i Troll­hät­tans Konst­hall. Nu är det dags igen med Ver­nis­sage lör­da­gen den 27 novem­ber kl 11.0014.00. Utställ­ningen har fått nam­net FOTOGRAFISKA BILDER Tidsnära och för­flu­tet” och omfat­tar 138 bil­der med en spänn­vidd från janu­ari 1947 till okto­ber 2010. Att sam­man­ställa utställ­ningen har varit inte minst tidskrä­vande och som de flesta vet går Jan Grahn grund­ligt till väga. Näm­nas kan att grup­per är väl­komna att boka tid med Jan för en mera infor­ma­tiv och per­son­lig genom­gång av utställningen.

Bil­der nedan har län­kin­for­ma­tion till pdf filer som kan lad­das hem.

JanGrahn_aff_A5_web JanGrahn_kort_web_A5

Konst­hal­lens öppettider

Fre­da­gar stängt.
Lör­dag 11−−14, söndag—måndag 1216, tisdag—onsdag 12−−19, tors­dag 12−−18.
JUL o NYÅR stängt 24−−26, 31 decem­ber samt 1−−2, 6 janu­ari.
Övriga dagar säk­rast 12−−15 eller se www⋅periferi⋅nu

Taggat ,