Stängt för kommentarer

Jan Grahn och Göran Löfwing

Av Sören Lindqvist

Upp­levt med kamera och pensel

Ett vår­tec­ken borta vid Horn­bor­ga­sjön är lika­väl som tra­nor­nas ankomst den tra­di­tio­nella ver­nis­sa­gen hos Löfwings i Brod­de­torp. I år är det konst­nä­ren Göran Löfwing själv och foto­gra­fen Jan Grahn som sam­lat sig till en gemen­sam utställ­ning. Vis­ningen sträc­ker sig över tran­tid och påsk fram till mid­som­mar. Stom­men utgörs av ett urval foto­gra­fier från Jans senaste Konst­halls­ut­ställ­ning utö­kad med ett tret­ti­o­tal nya bil­der. Och så har Göran kom­plet­te­rat med akva­rel­ler. Som all­tid hos Löfwings kom­mer det att fin­nas myc­ket annat att titta på. Den som inte blir nöjd kan trösta sig med stäl­lets goda kök och vår­fagra omgivningar.

Alla är väl­komna med eller utan kikare och stövlar.


Jan Grahn och Göran Löfwing Tidsnära och Förflutet

Väg­be­skriv­ning med mera hit­tar du här… Löfwings Ateljé

Taggat , ,