Tag-arkiv: Hasselblad

Stängt för kommentarer

Ove Bengtson Product Manager på Hasselblad

Av Sören Lindqvist

En annorlun­da inter­vju i humo­ris­tisk ton med Ove Bengt­son som är Pro­duct Mana­ger för Has­sel­blad. Den här typen av inter­vju­er är roli­ga­re än de ste­la och oftast trå­ki­ga for­mel­la vari­an­ter­na. Här får vi svar på många frå­gor som ofta sprids fel­ak­tigt på nätet. För er som är intres­se­ra­de av Has­sel­blad och dess pro­duk­ter ska inte […]

Också taggat , |