Tag-arkiv: Ink

Stängt för kommentarer

Hur ink produceras

Av Sören Lindqvist

Att pro­du­ce­ra ink är inte så enkelt som många kanske tror. Man för­står nu mer var­för ink är kost­samt att köpa till sin skri­va­re när man ser den­na infor­ma­ti­va video hur det går till. Det krävs hårt arbe­te och en driv­kraft att utveck­la nya­re och bätt­re ink. Vi har kom­mit en lång väg och skrivare […]

Också taggat |