Tag-arkiv: Kanarieöarna

Stängt för kommentarer

Turistöar i Atlantiska Havet

Av Conny Nord

Har man besökt någon av Kana­ri­eö­ar­na men bara stan­nat vid poo­len eller turist­strän­der­na har man mis­sat ett myc­ket fasci­ne­ran­de land­skap. Land­ska­pet vari­e­rar från det grö­na nor­ra Gran Cana­ria till det kar­ga Fuer­te­ven­tu­ra. På söd­ra Gran Cana­ria finns Mas­palo­masök­nen. Det påstås att sand har tagit sig över från Väst­sa­ha­ra som lig­ger 150200 kilo­me­ter österut. Sand­dy­ner­na är för […]

Också taggat , , |