Tag-arkiv: Atlanten

Stängt för kommentarer

Turistöar i Atlantiska Havet

Av Conny Nord

Har man besökt någon av Kana­ri­eö­arna men bara stan­nat vid poo­len eller turist­strän­derna har man mis­sat ett myc­ket fasci­ne­rande land­skap. Land­ska­pet vari­e­rar från det gröna norra Gran Cana­ria till det karga Fuer­te­ven­tura. På södra Gran Cana­ria finns Mas­palo­masök­nen. Det påstås att sand har tagit sig över från Väst­sa­hara som lig­ger 150200 kilo­me­ter österut. Sand­dy­nerna är för […]

Också taggat , , |