Tag-arkiv: Landskap

Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öar­na på 700-talet. I slu­tet av 1400-talet land­steg besätt­ning­en från ett far­tyg från Nor­man­di, spons­rad av det Spans­ka hovet, på söd­ra delen av ön. Man gick upp i dal­gång­en norr om Argu­i­ne­gu­in och stöt­te på den inhems­ka befolk­ning­en Canariierna. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Turistöar i Atlantiska Havet

Av Conny Nord

Har man besökt någon av Kana­ri­eö­ar­na men bara stan­nat vid poo­len eller turist­strän­der­na har man mis­sat ett myc­ket fasci­ne­ran­de land­skap. Land­ska­pet vari­e­rar från det grö­na nor­ra Gran Cana­ria till det kar­ga Fuer­te­ven­tu­ra. På söd­ra Gran Cana­ria finns Mas­palo­masök­nen. Det påstås att sand har tagit sig över från Väst­sa­ha­ra som lig­ger 150200 kilo­me­ter österut. Sand­dy­ner­na är för […]

Också taggat , , |