Tag-arkiv: Landskap

Stängt för kommentarer

Gran Canarias

Av Conny Nord

Nam­net Cana­ria kom­mer tro­li­gen från cana­rii som är en nord­af­ri­kansk ber­bisk stam från Atlas­ber­gen som intog öarna på 700-​​​​talet. I slu­tet av 1400-​​​​talet land­steg besätt­ningen från ett far­tyg från Nor­mandi, spons­rad av det Spanska hovet, på södra delen av ön. Man gick upp i dal­gången norr om Argu­i­ne­guin och stötte på den inhemska befolk­ningen Canariierna. […]

Också taggat , , |
Stängt för kommentarer

Turistöar i Atlantiska Havet

Av Conny Nord

Har man besökt någon av Kana­ri­eö­arna men bara stan­nat vid poo­len eller turist­strän­derna har man mis­sat ett myc­ket fasci­ne­rande land­skap. Land­ska­pet vari­e­rar från det gröna norra Gran Cana­ria till det karga Fuer­te­ven­tura. På södra Gran Cana­ria finns Mas­palo­masök­nen. Det påstås att sand har tagit sig över från Väst­sa­hara som lig­ger 150200 kilo­me­ter österut. Sand­dy­nerna är för […]

Också taggat , , |