Tag-arkiv: Magnum Photos

Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­lu­ta favo­ri­ter Hen­ri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mä­ra där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär sam­ma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Hen­ri har mas­sor av beund­ra­re värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir […]

Också taggat , , |