Stängt för kommentarer

Henri Cartier–Bresson

Av Sören Lindqvist

En av mina abso­luta favo­ri­ter Henri Cartier–Bresson (19082004) en foto­graf med ett fan­tas­tiskt öga. Han berät­tar att “form” för honom är det pri­mära där lju­set i moti­vet är som par­fym. Det är unge­fär samma språk som Hun­ting­ton Wit­he­rill för­kla­rar i sin inter­vju. Henri har mas­sor av beund­rare värl­den över och ett bib­li­o­tek med foto­böc­ker blir ald­rig kom­plett utan en bok från Henri Cartier–Bresson där den mest kända är The Deci­sive Moment. Henri var med och grun­dade den berömda bild­by­rån och foto­a­gen­tu­ren Mag­num Pho­tos år 1947 och till­de­la­des Has­sel­blads­pri­set år 1982. 1974 bör­jade han inrikta sig mer åt sitt måleri men fort­satte dock foto­gra­fera ända in på 90–talet.

Henri Car­tier Bres­son ~ med glim­ten i ögat

Här kom­mer en inter­vju i 5 delar med Henri Cartier–Bresson, det är bara att se, lyssna, lära och njuta.

To me, pho­to­graphy is the simul­ta­ne­ous recog­ni­tion, in a frac­tion of a second, of the sig­ni­fi­cance of an event as well as of a pre­cise orga­ni­za­tion of forms that give that event its pro­per expression.”

Taggat , , ,