Tag-arkiv: Sharpening

Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har denna metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mindre bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Camera Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­arna föl­jande, Amount har 25 och Radius på 1,0 där Detail lig­ger på 25 […]

Också taggat , , |