Tag-arkiv: Sharpening

Stängt för kommentarer

Skärpa i Camera Raw och Lightroom fortsätter…

Av Conny Nord

Finns mäng­der av meto­der för skärp­ning varav det som beskrivs här är en, dock har den­na metod bli­vit mest upp­märk­sam­mad och har mer eller mind­re bli­vit en stan­dard idag! När det gäl­ler Came­ra Raw och Lightroom och verk­ty­get Shar­pe­ning så är stan­dardin­ställ­ning­ar­na föl­jan­de, Amount har 25 och Radi­us på 1,0 där Detail lig­ger på 25 […]

Också taggat , , |