Tag-arkiv: Kurser

Stängt för kommentarer

Caponigro Art. Cushing, Maine, USA

Av Sören Lindqvist

Väd­ret har defi­ni­tivt gått över till vin­ter, ing­et jag direkt öns­ka­de. Som tur var hölls vägar­na rena för det snö­a­de och reg­na­de till och från under hela vec­kan. Kän­des som hem­ma med varan­nan dags väder. Del­ta­gar­na för­dubb­la­des till 10 per­so­ner med oli­ka bak­grund, allt från börs­hand­la­re, dok­to­rer, skep­pa­re på krigs­far­tyg, fas­tig­hets­bran­chen till tur­ne­or­ga­ni­sa­tör för de […]

Också taggat , , , |